به راحتی آنلاین نوبت بگیرید

پس از ثبت نام، میتوانید برای مشاهده نوبت و مشاهده پرونده پزشکی خود وارد پنل کاربری بیمار شوید.

اطلاعات را تکمیل کنید

اطلاعات فردی لازم را در سایت تکمیل کنید، توجه داشته باشید طالاعات بیمار را وارد کنید و منتظر تماس همکاران زا بیمارستان باشید.

تاریخ نوبت را مشخص کنید

با مشخص کردن تاریخ حضور بیمار و جستجو، نوبت پزشک مورد نظر را مشاهده و نوبت خود را با کلیک کردن انتخاب کنید.

دکتر خود را پیدا کنید

در فرم نوبت دهی وب سایت، ابتدا تخصص خود را مشخص کنید و سپس پزشک مورد نظر خود را پیدا کنید.

جدول نوبت دهی پزشکان

برای دریافت نوبت، ابتدا بر روی پروفایل هر پزشک کلیک کنید، سپس برنامه نوبت دهی پزشک خود را مشاهده کنید و بر اساس زمان های خالی پزشک، میتوانید برای دریافت نوبت در وب سایت اقدام کنید.

بیمارستان مدائن در 19 بهمن سال 1349 و با اهتمام مؤسسین آقایان دكتر داوود كاظمی ، دكتر عطاء اله طوسی ، دكتر جهانگیر وثوقی ، دكتر منوچهر خجسته و دیگر اعضاء و خانم دكتر اشرف الملوك مصاحب با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی در خیابان صباء جنوبی شروع به فعالیت نموده است این مركز در ابتدا دارای 62 تخت و بخش های داخلی ، جراحی ، اطاق عمل ، زایشگاه ، رادیولوژی و قسمت های وابسته بوده است كه به تدریج و طی سال های متمادی با بازسازی و گسترش و توسعه بنا ظرفیت بیمارستان به 162 تخت افزایش یافته است .

اطلاعات بیشتر